Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔέπας αμφικύπελλον (EL)
Double Beaker (EN)

Σύνθετο Αγγείο (EL)
Composite vessel (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Δίδυμο αγγείο αποτελούμενο από δύο κύπελλα σφαιρικού σώματος τα οποία φέρουν χείλος που στρέφεται προς τα έξω. Ενώνονται σε δύο σημεία: α)στο επίπεδο του χείλους με τοξωτή κάθετη λαβή και β)στο ύψος της κοιλιάς με σωληνίσκο ή δεύτερη λαβή. Πατούν σε επίπεδη βάση. Τα σύνθετα αγγεία είναι διαδεδομένα σ’ όλη την Κρήτη και τα ανασκαφικά δεδομένα συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιούνταν σε ιεροτελεστίες λατρευτικού τύπου. Αντίστοιχα αρχαιολογικά παράλληλα έχουν αποκαλυφθεί σε μυκηναϊκούς οικισμούς και νεκροταφεία αλλά σε μικρότερη κλίμακα. (EL)
Composite vessel, consisting of two twin beakers spherical in shape, with an outward turning rim. They are connected at two points: a) on the rim with an arch-shaped handle and b) on the belly with a small tube or second handle. Their base is flat. The composite vessels are very common in Crete and their archaeological context indicates that they were used in religious rituals. Equivalent vessels have been discovered in Mycenaean settlements and burial sites, but on a smaller scale than in Crete. (EN)

- (EL)
- (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Schmidt 1902, 112, Τροία, Μυκήνες, Τίρυνς, Ορχομενός, ΥΠ.ΠΟ- Ελ. ΤΜΗΜΑ ICOM, Αθήνα, 1990, Τζεδάκις Ι., Ανασκαφή ΥΜ ΙΙΙ Α-Β νεκροταφείου εις περιοχήν Καλαμίου Χανίων, ΑΑΑ ΙΙ, 1969, 366, εικ. 3, Kanta A., The Late Minoan III Period in CRETE, SIMA LVIII, 1980, 109, εικ. 22, 1-2, 83, 5,94, 3-4, Καραγιάννη Ε., Μινωικά Σύνθετα σκεύη, 1984, εικ. 31 κ.ε. (EL)
2, 112, Τροία, Μυκήνες, Τίρυνς, Ορχομενός, ΥΠ.ΠΟ- Ελ. ΤΜΗΜΑ ICOM, Αθήνα, 1990, Τζεδάκις Ι., Ανασκαφή ΥΜ ΙΙΙ Α-Β νεκροταφείου εις περιοχήν Καλαμίου Χανίων, ΑΑΑ ΙΙ, 1969, 366, εικ. 3, Kanta A., The Late Minoan III Period in CRETE, SIMA LVIII, 1980, 109, εικ. 22, 1-2, 83, 5,94, 3-4, Καραγιάννη Ε., Μινωικά Σύνθετα σκεύη, 1984, fig. 31 ff (EN)

1600-1500 B.C. (EN)
1600-1500 π.Χ. (EN)

28 x 14 εκ (EL)
28 x 14 cm (EN)

Βολιμίδια, Κεφαλόβρυσο, θαλαμοειδής τάφος 3. (EL)
Volimidia, chamber tomb 3 of the Kefalovryso group (EN)

Μέσοελλαδική Περίοδος (EL)
Middle Helladic Period (EN)

2015-03-19T16:33:10Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.