Ο θολωτός τάφος Ι της Τραγάνας τη δεκαετία του 1990

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ θολωτός τάφος Ι της Τραγάνας τη δεκαετία του 1990 (EL)
The tholos tomb I of Tragana in the 1990s (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο θολωτός τάφος Ι της Τραγάνας στη δεκαετία του 1990. Ο τάφος φαίνεται να χρήζει συντήρησης. (EL)
The tholos tomb I of Tragana in the 1990s. The tomb seems to be needing restoration. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφές Μεσσηνίας, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 118-132 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφές Μεσσηνίας, 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 118-132 (EN)

1990; (EL)
1990s? (EN)

Τραγάνα (EL)
Tragana (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-29T09:59:24Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.