Κτερίσματα από θαλαμοειδή τάφο στα Νιχώρια

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Κτερίσματα από θαλαμοειδή τάφο στα Νιχώρια (EL)
Grave goods from a chamber tomb at Nichoria (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κεραμικά κτερίσματα σε θαλαμοειδή τάφο στα Νιχώρια (Καρποφόρα). Διακρίνεται κάνθαρος και αμφορίσκος καθώς και άλλα δύο αγγεία. (EL)
Pottery grave goods in a chamber tomb at Nichoria (Karpofora). One can see a kantharos and a small amphora as well as two more vessels. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, 69-141 McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, 61-259. (EL)
cDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1969-1971, Hesperia 41.2, 1972, 218-273 McDonald, W., Excavations at Nichoria in Messenia 1972-1973, Hesperia 44.1, 1975, 69-141 McDONALD, W. A.; COULSON, W.; ROSSER, J. Excavations at Nichoria in southwest Greece III: Dark Age and Byzantine Occupation. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1983, 61-259. (EN)

1969; (EL)
1969? (EN)

Νιχώρια (EL)
Nichoria (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-29T10:52:56Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.