Γλυπτά ευρήματα από το Πεταλίδι

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Γλυπτά ευρήματα από το Πεταλίδι (EL)
Sculpture finds from Petalidi (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Γλυπτά από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορώνης, σημερινό Πεταλίδι, που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας. (EL)
Sculpture from the archaeological site of ancient Korone, modern Petalidi, on display at the Archaeological Museum of Messenia. (EN)

Αρχιτεκτονικό Γλυπτό (EL)
Architectural sculpture (EN)

Γλυπτική (EL)
Sculpture (EN)


4ος-2ος αι. π.Χ. (EL)
4th-2nd c. B.C. (EN)

Πεταλίδι (αρχαία Κορώνη) (EL)
Petalidi (ancient Korone) (EN)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)

2015-06-29T18:54:43Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.