Αγ. Ονούφριος Μεθώνης, υπόσκαφοι τάφοι

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγ. Ονούφριος Μεθώνης, υπόσκαφοι τάφοι (EL)
Hagios Onoufrios, Methoni, rock-carved tombs (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Υπόσκαφοι τάφοι και αρκοσόλια στο υστερορωμαϊκό-παλαιοχριστιανικό νεκροταφείο του Αγ. Ονούφριου στους πρόποδες του όρους Αγ. Νικόλαος Μεθώνης. (EL)
Rock-cut tombs and arcosolia in the Late Roman -Early Christian cemetery at St. Onoufrios, on the slopes of Mt. St. Nicholas at Methoni. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


3ος-6ος αι. (EL)
3rd-6th c. (EN)

Άγιος Ονούφριος Μεθώνης (EL)
St. Onoufrios at Methoni (EN)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)

2015-06-29T19:09:21Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.