Ελληνιστικός κιβωτιόσχημος τάφος από το Διβάρι Γιάλοβας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕλληνιστικός κιβωτιόσχημος τάφος από το Διβάρι Γιάλοβας (EL)
Hellenistic shaft grave from Divari, Yalova (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ελληνιστικός κιβωτιόσχημος τάφος στο Διβάρι Γιάλοβας, πλήρης κτερισμάτων. Διακρίνονται πρόχοι, απιόσχημοι αρύβαλλοι και άλλα αντικείμενα, ενώ εμφανή είναι τα οστά του νεκρού. (EL)
Hellenistic shaft grave at Divari, Yalova, full of finds. One can see small amphorae, pear-shaped aryvalloi, and the bones of the deceased. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


2ος αι. π.Χ. (EL)
2nd c. B.C. (EN)

Γιάλοβα, Διβάρι (EL)
Yalova, Divari (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-06-29T20:37:28Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.