Φωτογραφία αρχείου από τον λόφο της Περιστεριάς

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Φωτογραφία αρχείου από τον λόφο της Περιστεριάς (EL)
Archive photograph from the hill of Peristeria (EN)

Σπυρίδων Μαρινάτος (EL)
Spyridon Marinatos (EN)

Φωτογραφία του λόφου της Περιστεριάς από την εποχή των ανασκαφών του Μαρινάτου. (EL)
Photograph of the hill of Peristeria from the period in which Marinatos excavated it. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ 1965, 109-120 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ 1965, 109-120 (EN)

1965 (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-29T22:03:28Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Archaeological Society at Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.