Πύργος στο κάστρο της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας)

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Πύργος στο κάστρο της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) (EL)
Tower at the castle of Arkadia (Kyparissia) (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Οχυρωματικός πύργος στο κάστρο της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας). Χρονολογείται στην πρώιμη φραγκοκρατία. (EL)
Defence tower at the castle of Arkadia (Kyparissia). It dates to the early Frankish period. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


1204-1400 (EL)

Κυπαρισσία (EL)
Kyparissia (EN)

Φράγκικη- Ενετική Περίοδος (EL)
Frankish - Venetian Period (EN)

2015-06-30T03:56:00Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.