Κάτοψη του Κτιρίου στο Κυκλώπειο Τείχος της Ίκλαινας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Κάτοψη του Κτιρίου στο Κυκλώπειο Τείχος της Ίκλαινας (EL)
Plan of the Building on the Cyclopean Terrace at Iklaina (EN)

Μιχαήλ Κοσμόπουλος (EL)
Michael Kosmopoulos (EN)

Κάτοψη του κτιρίου (μεγάρου) που βρίσκεται επάνω στο Κυκλώπειο Άνδηρο στον αρχαιολογικό χώρο της Ίκλαινας, σύμφωνα με την εικόνα των ανασκαφών του 2011. (EL)
Plan of the building (megaron) situated on the Cyclopean Terrace at the Archaeological site of Iklaina, according to the 2011 state. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


2011 (EL)

Φωτογραφικό αρχείο IKAΠ (EL)
Photographic archive of IKAP (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-30T06:25:59Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

IKAP, Εν Αθήναις αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
IKAP, Archaeological Society at Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.