Φωτογραφία από τη Σκευοθήκη 60

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτογραφία από τη Σκευοθήκη 60 (EL)
Pottery from the Pantry 60 (EN)

Η σκευοθήκη του ανακτόρου (EL)
The pantry of the Palace of Nestor (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κατά την ανασκαφή της σκευοθήκης στο ανάκτορο του Νέστορα ήλθαν στο φως θραύσματα από εκατοντάδες αγγεία, κυρίως πόσης, αλλά και μεταφοράς υγρών, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε ξύλινα ράφια, που κατέρρευσαν με την πυρκαγιά που κατέκαυσε το ανάκτορο. (EL)
During the excavation of the pantry at the Palace of Nestor were discovered sherds from hundreds of vessels, used for drinking as well as for tranportation of liquids, which were stored on wooden shelves, which collapsed during the fire which consumed the Palace. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

Περ. 1200 π.Χ. (καταστροφή ανακτόρου), δεκαετία 1950 (ανασκαφή) (EL)
Ca 1200 b.C. (destruction of the Palace), 1950s (excavation) (EN)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Photographic Archive of the Ephorate of Antiquities at Messenia (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-05T10:45:41Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.