Απιόσχημο αλάβαστρο από το Μυρσινοχώρι

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπιόσχημο αλάβαστρο από το Μυρσινοχώρι (EL)
Pear-shaped alabastron from Myrsinohori (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Απιόσχημο αλάβαστρο, ανακτορικού ρυθμού και κατά πάσα πιθανότητα μινωικής προέλευσης, από τον τάφο 2 στο Ρούτσι Μυρσινοχωρίου. Είναι κατασκευασμένο από ανοιχτόχρωμο πηλό και το κάτω μέρος του είναι επιχρισμένο σε τόνους του κόκκινου με κυματοειδή απόληξη. (EL)
Pear-shaped alabastron, of the Palatial style, possibly of Minoan origin, from tomb 2 at Routsi, Myrsinohori. It is made of light-coloured clay and its lower part is painted with a reddish colour ending in a wavy pattern. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 104-113 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 104-113 (EN)

1600-1450 π.Χ. (EL)
1600-1450 B.C. (EN)

Θολωτός τάφος 2, Ρούτση Μυρσινοχωρίου ( λάκκος 2) (EL)
Tholos tomb 2, Routsi Myrsinohori (pit 2) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-05T16:04:08Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.