Κύπελλο Keftiu από την Τραγάνα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚύπελλο Keftiu από την Τραγάνα (EL)
Keftiu cup from Tragana (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κύπελλο Κεφτιού από την αποθήκη αγγείων στα Βορούλια Τραγάνας. Είναι κατασκευασμένο από ανοιχτόχρωμο πηλό και συνίσταται σε μια φαρδιά ταινία λίγο πάνω από τη βάση και σε ένα ελικοειδές επαναλαμβανόμενο μοτίβο με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά. (EL)
Keftiu cup from the Vessels' storage building at Voroulia, Tragana. It is made of light-coloured clay and decorated with dark-coloured slip, which forms a broad band above the base and a spiral motive directed from left to right. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed. Σπ. Ιακωβίδη, Αthens 2014 (EN)

1500-1300 π.Χ. (EL)
1500-1300 B.C. (EN)

Βορούλια Τραγάνας, Αποθήκη αγγείων (EL)
Voroulia Traganas, Vessels' storage building (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-05T17:32:42Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, σκουρόχρωμο επίχρισμα (EL)
clay, dark pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.