Κύπελλο Keftiu από τα Βορούλια Τραγάνας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚύπελλο Keftiu από τα Βορούλια Τραγάνας (EL)
Keftiu cup from Voroulia, Tragana (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κύπελλο τύπου Κεφτιού από την Αποθήκη Αγγείων στα Βορούλια Τραγάνας. Έφερε διακόσμηση από σκουρόχρωμο επίχρισμα, το οποίο όμως έχει ξεθωριάσει αρκετά. (EL)
Keftiu cup from the Vessels' storage building at Voroulia Traganas. It was decorated with a dark coloured slip, which has faded considerably. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αthens 2014, 118-132 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed. Σπ. Ιακωβίδη, Αthens 2014, 118-132 (EN)

1500-1300 π.Χ. (EL)
1500-1300 B.C. (EN)

Βορούλια Τραγάνας, Αποθήκη αγγείων (EL)
Voroulia Traganas, Vessels' storage building (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-05T17:49:04Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.