Δίωτη κύλικα με πόδι, πιθανώς επικασσιτερωμένη

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔίωτη κύλικα με πόδι, πιθανώς επικασσιτερωμένη (EL)
Two-handled stemmed cylix, possibly tinned. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Δίωτη κύλικα με πόδι, η οποία πιθανόν φέρει ίχνη επικασσιτέρωσης. Ανήκει σε χαρακτηριστικό τύπο αγγείων πόσης που βρέθηκαν στις σκευοθήκες του ανακτόρου, με ιδιαίτερα ψηλές, κάθετες λαβές. (EL)
Two-handled stemmed cylix, which possibly bears traces of tin. It belongs to a distinct type of drinking vessels found in the pantries of the Palace, with particularly tall and vertical handles. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, I.2, Princeton 1966 (EL)
Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, I.2, Princeton 1966 (EN)

περ.1200 π.Χ. (EL)
ca. 1200 B.C. (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-06T09:27:52Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, κασσίτερος (EL)
clay, tin (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.