Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔίωτο κύπελλο με πόδι (EL)
Two-handled stemmed drinking cup (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πήλινη κύλικα με πόδι και δύο μικρές στρογγυλεμένες λαβές ακριβώς κάτω από το χείλος. Είναι κατασκευασμένη από ιδιαιτέρως ανοιχτόχρωμο πηλό και βρέθηκε μαζί με άλλα παρόμοια αγγεία στο δρόμο του θαλαμοειδούς τάφου 4 της ομάδας Βοριά στα Βολιμιδια. (EL)
Stemmed kylix with two small round handles right below the rim. It is made of particularly light-coloured clay and it was found together with several similar objects at the corridor (dromos) of the chamber tomb 4 of the Vorias group at Volimidia. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδης, Αθήνα 2014, 50-53 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed.. Σπ. Ιακωβίδης, Αθήνα 2014, 50-53 (EN)

1300-1180 π.Χ. (ΥΕΙΙΙ) (EL)
1300-1180 B.C. (LH III) (EN)

Βολιμίδια, Κεφαλόβρυσο, θαλαμοειδής τάφος 3. (EL)
Volimidia, chamber tomb 3 of the Kefalovryso group (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-06T16:20:47Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός (EL)
Clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.