Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜικρός ασκός (EL)
Little askos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Μικρός ασκός, που βρέθηκε ως κτέρισμα στον θαλαμοειδή τάφο 5 της ομάδας Βοριά στα Βολιμίδια. Φέρει διάκοσμο από κυματοειδείς γραμμές με μελανό χρώμα και λαβή κατά μήκος του επάνω μέρους. (EL)
Little askos found as grave good in the chamber tomb 5 of the Vorias group at Volimidia. It is decorated with wavy lines made of a dark-coloured pigment and it bears a handle along its upper part. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ., Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 50-53 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed., Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, 50-53 (EN)

1300-1180 π.Χ. (ΥΕΙΙΙ) (EL)
1300-1180 B.C. (LH III) (EN)

Βολιμίδια, Κεφαλόβρυσο, θαλαμοειδής τάφος 3. (EL)
Volimidia, chamber tomb 3 of the Kefalovryso group (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-06T17:31:37Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.