Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπιόσχημο αλάβαστρο (EL)
Pear-shaped alabastron (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Alabastron in two colours, black and light ochra, It has three handles. The alteration of colours forms a wavy pattern. The lower part, the handles and the low neck with outward rim are blac. It constitutes a typical vessel of Pylia and one of the best preserved and high-quality specimens. (EN)
Αλάβαστρο δίχρωμο (μελανό και ωχροκίτρινο) με τρεις λαβές. Η εναλλαγή των χρωμάτων σχηματίζει κυματοειδή διάκοσμο. Το κάτω μέρος, οι λαβές και ο χαμηλός λαιμός με το έξω νεύον χείλος είναι μελανά. Αποτελεί χαρακτηριστικό αγγείο της περιοχής της Πυλίας και συνιστά ένα από τα καλύτερα σωζόμενα και πιο έντεχνα κατασκευασμένα δείγματα. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, επιμ.-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed. Σπ. Ιακωβίδη, Αthens 2014 (EN)

1700-1500 π.Χ. (ΥΕΙ) (EL)
1700-1500 B.C. (LHI) (EN)

Θολωτός τάφος 2, Ρούτση Μυρσινοχωρίου ( λάκκος 2) (EL)
Tholos tomb 2, Routsi Myrsinohori (pit 2) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-07T09:28:08Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.