Χρυσή χάντρα που απεικονίζει κεφαλή πολεμιστή

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρυσή χάντρα που απεικονίζει κεφαλή πολεμιστή (EL)
Golden bead in the form of a warrior's head. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Xάντρα από χρυσό σε σχήμα κεφαλής πολεμιστή, ο οποίος εικονίζεται προφίλ, με γενειάδα και περικεφαλαία. Βρέθηκε μαζί με άλλες χάντρες από χρυσό, αμέθυστο και σάρδιο. (EL)
golden bead in the form of the head or a warrior, who is depicted in profile, with a beard and helmet.It was found together with other beads made of amethyst, carnelian and gold in the pit grave in room 97 of the Palace of Nestor. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μικροτεχνία (EL)
Minor Art (EN)


περ. 1700-1600 π.Χ. (EL)
ca 1700-1600 B.C. (EN)

Λακκοειδής τάφος στο δωμάτιο 97 του Ανακτόρου (EL)
Pit grave in room 97 of the Palace of Nestor (EN)

Μέσοελλαδική Περίοδος (EL)
Middle Helladic Period (EN)

2015-07-07T10:09:34Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

χρυσός (EL)
gold (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.