Γυναικείο ειδώλιο από την Περιστεριά

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓυναικείο ειδώλιο από την Περιστεριά (EL)
Female figurine from Peristeria (EN)

Ειδώλιο τύπου "Πετσοφά" (EL)
"Petsofas" style figurine (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πήλινο γυναικείο ειδώλιο. Η μορφή έχει το στήθος γυμνό και προσεύχεται στον τύπο "Πετσοφά" των μεσομινωικών χρόνων. Το κάτω μέρος είναι κωδωνόσχημο, συμβολίζοντας μακρύ ένδυμα, διακοσμημένο με οριζόντιες καστανές ζώνες. (EL)
Female terracotta figurine. The bosom is naked and prays in the "Petsofas" type of Middle Minoan Period. The lower part of the figurine is bell-shaped, imitating a long dress decorated with horizontal brown-coloured zones. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, επιμ-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 203-205 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed. Σπ. Ιακωβίδη, Αthens 2014, 203-205 (EN)

1900-1700 π.Χ. (EL)
1900-1700 B.C. (EN)

ύψος 10 εκ. (EL)
height 10 cm. (EN)

"Κύκλος" Περιστεριάς (EL)
"Circle" of Peristeria (EN)

Μέσοελλαδική Περίοδος (EL)
Middle Helladic Period (EN)

2015-07-10T09:28:42Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.