Το υστερορωμαϊκό βαλανείο στο Πεταλίδι

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο υστερορωμαϊκό βαλανείο στο Πεταλίδι (EL)
The late Roman bath complex at Petalidi (EN)

Υστερορωμαϊκό βαλανείο (EL)
Late Roman bath complex (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στο Πεταλίδι η θέση που αποκαλείται “Λουτρό” πήρε το όνομά της από συγκρότημα βαλανείου της υστερορωμαϊκής πειόδου. Στην περιοχή, που αντιστοιχούσε στην αρχαία Κορώνη, βρέθηκαν επίσης ρωμαϊκά εργαστήρια και έργα υποδομής. (EL)
In Petalidi the site called 'Loutro” (Bath) was named after a bath complex of the Late Roman period; in the region, which corresponded to the ancient Korone, were also discovered important Roman workshops and other infrastructure. (EN)

- (EL)
- (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/LH_EPKA.pdf (EL)
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/LH_EPKA.pdf (EN)

3ος-4ος αι. μ.Χ. (EL)
3rd-4th c. A.D. (EN)

Πεταλίδι Μεσσηνίας (αρχαία Κορώνη) (EL)
Petalidi, Messenia (ancient Korone) (EN)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)

2015-04-05T11:10:35Z

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messnia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.