Χάλκινος τριπτήρας με μορφή πουλιού

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧάλκινος τριπτήρας με μορφή πουλιού (EL)
Copper pestle in the form of a bird (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Χάλκινος τριπτήρας αρχαϊκής περιόδου με μορφή πουλιού. Βρέθηκε σε ταφικό πίθο στο οικόπεδο Θ. Τιμόθεου στην Πύλα. (EL)
Copper pestle of the archaic period in the form of a bird. It was found in a burial pithos at the plot of Th. Timotheos in Pyla. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)


ΑΔ 20, 1965, Β2, σ.208, πίν,221 α-γ (EL)
ΑΔ 20, 1965, Β2, p.208, pl.,221 α-γ (EN)

8th-6th c. B.C. (EN)
8ος-6ος αι. π.Χ. (EN)

ύψος 7 εκ. (EL)
height 7 cm. (EN)

Πύλα (EL)
Pyla (EN)

Αρχαϊκή περίοδος (EL)
Archaic Period (EN)

2015-07-10T09:40:41Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

χαλκός (EL)
copper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.