Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨευδόστομος αμφορίσκος (EL)
little stirrup jar (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ψευδόστομος αμφορίσκος από τα Βολιμίδια, του τέλους της Υστεροελλαδικής εποχής. Είναι κατασκευασμένος από ωχροκίτρινο πηλό και διακοσμημένος με ερυθρή βαφή, η οποία σχηματίζει πλέγμα στο τμήμα του ώμου και επάλληλες ζώνες στο τμήμα της κοιλίας, ενώ υπάρχει και μία ταινία με ερυθρές κουκκίδες ανάμεσά τους. (EL)
Little stirrup jar from Volimidia, dated at the end of the Late Helladic period. It is made of yellowish clay and decorated with red pigment, which forms a net on the level of the shoulder and parallel thin lines on the belly; there is also a band with red dots among them. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας, επιμ-σχ. Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα 2014, σελ. 70-78 (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, ed. Σπ. Ιακωβίδη, Αthens 2014, 70-78 (EN)

1450- 1200 π.Χ. (EL)
1450-1200 B.C. (EN)

ύψος 8 εκ. (EL)
height 8 cm. (EN)

Τάφος Βοριά 7, Βολιμίδια (EL)
Tomb Vorias 7, Volimidia (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-12T04:50:14Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.