Επικασσιτερωμένη κύλικα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπικασσιτερωμένη κύλικα (EL)
Tinned kylix (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Δίωτη επικασσιτερωμένη κύλικα με πόδι. Έχει ιδιαίτερα πλατιά βάση και οι δύο λαβές της είναι κάθετες, ψηλές και θυμίζουν θηλειά. (EL)
Double tinned stemmed kylix. It has a particularly large base and its handles are upright, tall and remind of loops. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


1550-1450 π.Χ. (EL)
1550-1450 B.C. (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-12T05:48:34Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, κασσίτερος (EL)
clay, tin (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.