Ο ταφικός τύμβος του Αγίου Ιωάννη Παπουλίων σε αεροφωτογραφία

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ ταφικός τύμβος του Αγίου Ιωάννη Παπουλίων σε αεροφωτογραφία (EL)
The burial tumulus of Agios Ioannis, Papoulia. Aerial Photograph. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Φωτογραφία του ταφικού τύμβου στον Αγ. Ιωάννη Παπουλίων. Ο τύμβος, που ανασκάφηκε κατά την περίοδο 1954-55 από τον Σπ. Μαρινάτο, περιείχε ταφές σε πίθους διατεταγμένους ακτινωτά προς την περιφέρειά του και παράλληλα προς το έδαφος. Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η πεταλόσχημη κατασκευή στο κέντρο του τύμβου, πιθανώς κενοτάφιο. (EL)
Photograph of the burial tumulus at Agios Ioannis, Papoulia. The Middle Helladic tumulus, which was excavated by Sp. Marinatos in 1954-55, contained burials in jars placed in a radiant aray and parallel to the ground. Its most outstanding feature is the horseshoe-shaped construction in the centre of the tumuluts, which probably served as a cenotaph. (EN)

- (EL)
- (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Σπ. Μαρινάτου, Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, έκδοσις-σχέδια Σπ. Ιακωβίδη, σελ. 94-99 (EL)
υ, Ανασκαφαί Μεσσηνίας 1952-1966, έκδοσις-σχέδια Σπ. Ιακωβίδη, pp. 94-99 (EN)

1900-1500 π.Χ. (EL)
1900-1500 B.C. (EN)

Παπούλια (EL)
Papoulia (EN)

Μέσοελλαδική Περίοδος (EL)
Middle Helladic Period (EN)

2015-04-05T16:20:52Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.