Κλίβανος γυαλιού από τις ρωμαϊκές εγκαταστάσεις στο Πεταλίδι

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚλίβανος γυαλιού από τις ρωμαϊκές εγκαταστάσεις στο Πεταλίδι (EL)
Glass furnace from the Roman settlement in Petalidi (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στο Πεταλίδι και ιδαίτερα στη θέση “Λουτρό”, που πήρε το όνομά της από συγκρότημα λουτρών της υστερορωμαϊκής περιόδου, βρέθηκαν σημαντικές ρωμαϊκές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κατάλοιπα εργαστηρίων κυρίως. Μεταξύ αυτών ανακαλύφθηκαν κλίβανοι γυαλιού, γεγονός που μαρτυρεί έντονη βιοτεχνική δραστηριότητα. (EL)
In Petalidi, particularly at the site of “Loutro”, which was named after a bath complex of the late Roman period, were discovered important Roman remains, which included particularly remains of workshops. Among them were discovered glass furnaces, which attests to an intensive industrial activity. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/LH_EPKA.pdf (EL)
http://www.yppo.gr/0/anaskafes/pdfs/LH_EPKA.pdf (EN)

1ος-3ος αι. μ.Χ. (EL)
1st-3rd century A.D. (EN)

Πεταλίδι Μεσσηνίας (αρχαία Κορώνη) (EL)
Petalidi, Messenia (ancient Korone) (EN)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)

2015-04-05T16:23:55Z

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.