Ανασκαφή στη σκευοθήκη του ανακτόρου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνασκαφή στη σκευοθήκη του ανακτόρου (EL)
Excavation of the pantry at the Palace of Nestor (EN)

Θραύσματα αγγείων από τη σκευοθήκη του ανακτόρου (EL)
Broken drinking vessels from the pantry of the Palace of Nestor (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Η ανασκαφή στη σκευοθήκη 60 του ανακτόρου του Νέστορα έφερε στο φως μεγάλο αριθμό αγγείων πόσης, που χρησίμευαν προφανώς στα συμπόσια του ανακτόρου. Η φωτογραφία εικονίζει τα αγγεία αυτά, σπασμένα, όταν πρωτοανακαλύφθηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη. (EL)
The excavation of the pantry 60 of the Palace of Nestor revealed a large number of drinking vessels, used apparently during feasting in the palace. The picture depicts these vessels, broken, the moment that they were first discovered by the archaeologists. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, 1966 I.2 (EL)
Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, 1966 I.2 (EN)

Περ.1200 π.Χ. (καταστροφή ανακτόρου), δεκαετία 1950 (ανασκαφή) (EL)
Ca 1200 B.C. (destruction of Palace), 1950s (excavation) (EN)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Photographic Archive of the Ephorate of Antiquities at Messenia (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-05T17:33:37Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.