Ο θολωτός τάφος IV στον Επάνω Εγκλιανό

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ θολωτός τάφος IV στον Επάνω Εγκλιανό (EL)
The tholos tombs IV at Epano Englianos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο θολωτός τάφος IV ανασκάφηκε από τον Lord William Taylour και αναστηλώθηκε το 1957. Η χρονολόγησή του ήταν δύσκολή, γιατί βρέθηκαν Μεσοελλαδική αγγεία, τα οποία όμως ήταν μάλλον σπασμένα πριν να τοποθετηθούν εκεί. Εντοπίστηκε ένας μεγάλος λάκκος προορισμένος για ταφές και ένας κτιστός τάφος στον τύπο της σαρκοφάγου. Ο τάφος είχε συληθεί ήδη από την αρχαιότητα, οπότε τα κτερίσματα που βρέθηκαν ήταν ελάχιστα. Τα ευρήματα του τάφου, που μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, περιλάμβαναν μια χρυσή βασιλική σφραγίδα με παράσταση γρύπα, 4 χρυσές γλαύκες και, το σημαντικότερο εύρημα, ένα χρυσό δαχτυλίδι με απεικόνιση ιερού κορυφής Μινωικού τύπου. (EL)
The tholos tomb IV was excavated by Lord William Taylour and was restoredin 1957. It was difficult to date it, because Middle Helladic pottery was discovered in it, but apparently the vessels had been broken before their placement in the tom. In the tholos was discovered a large burial pit and a built grave, like a sarcophagus. The tomb had been already looted in antiquity, so the grave goods were few and far between. The finds, which have been transferred to the National Archaeological Museum in Athens, comprised a golden royal sealing with a giffin, four golden owls, and a golden ring with a depiction of a Minoan summit sanctuary, probably the most important find of all. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Blegen, C., Rawson, M. Taylour, W. Et al, The Palace of Nestor in Western Messenia,v. III, Princeton University Press for the University of Cincinnati, 1973 (EL)
Blegen, C., Rawson, M. Taylour, W. Et al, The Palace of Nestor in Western Messenia,v. III, Princeton University Press for the University of Cincinnati, 1973 (EN)

1680-1200 B.C. (EN)
1680-1200 π.Χ. (EN)

Έχει διάμετρο 9,35 μέτρα, βάθος στομίου 4,62 μέτρα, ύψος στομίου 4,55 μέτρα και μήκος δρόμου 10,55 μέτρα (EL)
Its diameter is 9,35 μέτρα, the length of its entrance is 4.62 meters, the height of its entrance is 4,55 meters and the length of the dromos is 10.55 meters. (EN)

Επάνω Εγκλιανός κοντά στο ανάκτορο του Νέστορα (EL)
Epano Englianos, close to the Palace of Nestor (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-05T18:36:24Z

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.