Ο Θολωτός τάφος ΙΙΙ στον Κάτω Εγκλιανό

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Θολωτός τάφος ΙΙΙ στον Κάτω Εγκλιανό (EL)
Tholos tomb III at Kato Englianos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο θολωτός τάφος ΙΙΙ βρίσκεται στον Κάτω Εγκλιανό, περίπου 1 χλμ ΝΔ του λόφου του Εγκλιανού, και ανασκάφηκε από την Elizabeth Pierce Blegen το 1939. Χρονολογείται, βάσει των ευρημάτων του, στην ύστερη Μεσοελλαδική -πρώιμη Υστεροελλαδική Ι περίοδο και ήταν σε χρήση ως και την Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδο. Ο δρόμος του έχει μήκος 8,10 μέτρα, η διάμετρος του θόλου είναι 7,66 μέτρα και η είσοδος έχει ύψος 3,10 μέτρα. Αν και συλημένος, οι ανασκαφείς εκτιμούν ότι περιείχε συνολικά 16 ταφές. Βρέθηκαν αρκετά αξιόλογα κτερίσματα, όπως χρυσά κοσμήματα, ένας σφραγιδόλιθος, αντικείμενα μικροτεχνίας από φαγεντιανή και άλλα αντίστοιχα από ελεφαντόδοντο. Μεταξύ της κεραμικής συγκαταλέγεται και ένας Χαναανιτικός αμφορέας. (EL)
The tholos tomb III is situated at Kato Englianos, about 1 klm SW of theEnglianos hill; it was excavated by Elizabeth Pierce Blegen in 1939. It is dated, based on its finds, in the Late Middle Helladic- Early Late Helladic I period and was in throughout the Late Helladic II period. Its dromos is 8.10 long, the diameter of the tholos is 7.66 metes and the entrance is 3.10 meters high. Alhtough it has been looted in antiquity, the excavators estimate that it contained 16 burials. Several important grave goods have been discovered, such as golden jewellery, a sealing stone, objects finely made of fayence or ivory. Among the pottery there was also a Chanaanite amphora. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Blegen, C. et. al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, v. III, 1973 (EL)
Blegen, C. et. al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, v. III, 1973 (EN)

1800-1300 π.Χ.- Μεσοελλαδική-Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδος (EL)
1800-1300 B.c. - Middle Helladic-Late Helladic II period (EN)

Μήκος δρόμου 8,10 μέτρα, διάμετρος θόλου 7,66 μέτρα, ύψος εισόδου 3,10 μέτρα (EL)
Length of dromos 8.10 m., diameter of tholos 7.66 m., height of entrance 3.10 m. (EN)

Φωτογραφικό αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Photographic Archive of the Ephorate of Antiquities at Messenia (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-05T18:47:12Z

Εικόνα

λίθος (EL)
stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.