Επιστολή του Έμμετ Μπέννετ προς τον Καρλ Μπλέγκεν με μεταγραφές συλλαβογραμμάτων της Γραμμικής Β'.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Επιστολή του Έμμετ Μπέννετ προς τον Καρλ Μπλέγκεν με μεταγραφές συλλαβογραμμάτων της Γραμμικής Β'. (EL)
Letter from Emmett Bennett to Carl Blegen with transcription of Linear B symbols. (EN)

Έμμετ Μπέννετ (EL)
Emmett Bennett (EN)

Επιστολή του Έμμετ Μπέννετ προς τον Καρλ Μπλέγκεν από το 1948. Στην επιστολή ο Μπέννετ πληροφορεί τον Μπλέγκεν για την πορεία των ερευνών για την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β και για τη συνεργασία του με την Κόμπερ. Συμπεριλαμβάνει δε και μεταγραφή συλλαβογραμμάτων της Γραμμικής Β. (EL)
Letter by Emmett Bennett to Carlg Blegen from 1948. In this letter Bennett informs Blegen on the progress of the research on the Deciphement of Linear B and on his collaboration with Kober. He includes a transciption of Linear B symbols. (EN)

Καρλ Μπλέγκεν (EL)
Carl Blegen (EN)

Έγγραφο (EL)
Document (EN)

Έγγραφα (EL)
Documents (EN)


Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Αρχείο Carl W. Blegen (EL)
ASCSA, Blegen Archives (EN)

1948 (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-04-05T19:44:29Z

Κείμενο/PDF

Χαρτί (EL)
paper (EN)

Αγγλική γλώσσα

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (EL)
Blegen Archives, ASCSA (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.