Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγνύθες και σφονδύλια (EL)
Loom weights and spindle whorls (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Σύνολο από αγνύθες και σφονδύλια. Η υφαντουργία αποτελεί μία από τις σημαντικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των γυναικών στην Εποχή του Χαλκού και μάλιστα ήταν και μέρος της παραγωγής του ανακτόρου. (EL)
A group of loom weights and spinning whorls from the chamber tomb 8 of the Tsakalis group. Textile production was one of the most important daily activities of women in the Bronze Age and it actually constituted part of the palace production. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

14ος αι. π.Χ. (EL)
14th c. B.C. (EN)

διάφορες διαστάσεις (EL)
various dimensions (EN)

Θαλαμοειδής τάφος 8, Τσάκαλη (EL)
Tsakalis chamber tomb 8 (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-05T20:07:20Z

Εικόνα

πηλός, λίθος (EL)
clay, stone (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.