Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤριποδικό Θυμιατήρι (EL)
Tripod Incense Burner (EN)

Διάτρητο αγγείο με πώμα (EL)
Perforated vessel with perforated lid (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Τριποδικό θυμιατήριο από πηλό που αποτελείται από δύο μέρη. Το σώμα του είναι σφαιρικό, φέρει χοντρή κάθετη λαβή που εκφύεται λίγο κάτω από το χείλος και καταλήγει στην κοιλία του σκεύους. Πατάει σε τρία πόδια. Το άνω τμήμα είναι διάτρητο από ακανόνιστες οριζόντιες σειρές οπών οι οποίες οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο που δημιουργούν την αίσθηση των ομόκεντρων κύκλων. Καλύπτεται από πώμα που φέρει επίσης χοντρή κάθετη λαβή και είναι διάτρητο με οπές μικρότερου διαμετρήματος. (EL)
Tripod clay vessel, probably incense-burner, consisting of two parts. The body is spherical, it has a thick, vertical handle which starts slightly below the rim and ends up on the vessel's belly. It has three legs. The upper part is perforated and its holes are organized in rows, so that they give the impression of forming concentrical circles. It is covered by a lid which has its own handle and bears smaller holes. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

περ. 1200 π.Χ. (EL)
Ca. 1200. B.C. (EN)

Σκευοθήκη 60 ανακτόρου Νέστορα (EL)
Pantry 60, palace of Nestor (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-05T20:57:13Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.