Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘήλαστρο (EL)
Feeding bottle (EN)

Μικρός ασκός (EL)
Little askos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κεραμεικό θήλαστρο ακέραια σωζόμενο. Το σώμα του είναι σφαιρικό πεπιεσμένο και καταλήγει σε δακτυλιόσχημη βάση. Φέρει τοξωτή λαβή κάθετη στο χείλος (κατά τη διάμετρο) και κυλινδρική προχοή στο ύψος του ώμου. Ο λαιμός και η προχοή είναι ολόβαφα, ενώ στο κάτω τμήμα του σώματος και στη λαβή φέρει διακόσμηση από επάλληλες οριζόντιες γραμμές με κοκκινωπό χρώμα. Περιμετρικά του λαιμού σχηματίζεται διάκοσμος από κυματοειδές μοτίβο. (EL)
Clay feeding bottle preserved intact. Its body is spherical and slightly compressed and is supported by a ring-shaped base. Its handle is vertical to its rim. It bears a cylindrical spout on the shoulder level. The neck and the spout are painted, whereas the lower part and the handle bear a decoration of zones in reddish colour. The neck is decorated with a wavy motif. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

1400 -1200 π.Χ. (EL)
1400 -1200 B.C. (EN)

Θαλαμοειδής τάφος 6, Τσάκαλη (EL)
Chamber tomb 6, Tsakali (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-05T21:21:58Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.