Ο αποθέτης κεραμικών οστράκων στην Ίκλαινα, όπου βρέθηκε η πινακίδα Γραμμικής Β'.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ αποθέτης κεραμικών οστράκων στην Ίκλαινα, όπου βρέθηκε η πινακίδα Γραμμικής Β'. (EL)
Sherds' dump in Iklaina, findspot of Linear B tablet (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Φωτογραφία του αποθέτη όπου το 2012 βρέθηκε τμήμα οπισθογραφικής πινακίδας Γραμμικής Β', η οποία αποδείχθηκε ότι είναι η παλαιότερη στρωματογραφημένη πινακίδα της κυρίως Ελλάδας, χρονολογούμενη περί το 1450-1400 π.Χ. (ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ περίοδος). (EL)
Picture of the dump, where, in 2012 was found a fragment of Linear B tablet, written on both sides, which prove to be the oldest tablet in mainland Greece, dated at about 1450-1400 B.C. (LH IIB-IIIA period). (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Iklaina Archaeological Project 2012 report https://iklaina.wordpress.com/the-site-2/the-site/linear-b-tablet/ (EL)
Iklaina Archaeological Project 2012 report https://iklaina.wordpress.com/the-site-2/the-site/linear-b-tablet/ (EN)

1450 π.Χ. (EL)
1450 B.C. (EN)

Αρχαιολογικός χώρος Ίκλαινας (EL)
Archaeological site of Iklaina (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T09:42:57Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αρχαιολογικό πρόγραμμα Ίκλαινας (EL)
Archaeolocial Society at Athens, IKAP (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.