Ίκλαινα, κτίριο Χ και πομπική οδός

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΊκλαινα, κτίριο Χ και πομπική οδός (EL)
Iklaina, building X and processional street (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2012 στην Ίκλαινα αποκαλύφθηκε μεγάλο ορθογώνιο κτίριο (Κτίριο Χ), μπροστά από το οποίο περνούσε πλακόστρωτος δρόμος εξαιρετικά επιμελημένης κατασκευής, πιθανότατα πομπική οδός που έφερνε από τα σπίτια του οικισμού προς το Συγκρότημα του Κυκλωπείου Ανδήρου. (EL)
During the 2012 excavations in Iklaina there was discovered a large rectangular building (building X), in fronr of which passed a paved street, of very fine construction, most probably κατασκευής, πιθανότατα a processional street leading from the houses of the settlement to the Cyclopean Terrace complex. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Iklaina ARchaeological Project Intenet Report 2012 (EL)
Iklaina ARchaeological Project Intenet Report 2012 (EN)

1400-1300 π.χ. (EL)
1400-1300 B.C. (EN)

Αρχαιολογικός χώρος Ίκλαινας (EL)
Archaeological site of Iklaina (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T09:48:24Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.