Αμφικωνικό μικρό αγγείο με επιγραφή

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑμφικωνικό μικρό αγγείο με επιγραφή (EL)
Miniature vase with inscription (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Άωτο ημίβαφο μικρογραφικό αγγείο με αμφικωνικό σώμα, ακέραιο. Ο πηλός του είναι ωχροκίτρινος και η βαφή καστανομέλανη. Έξω νεύον χείλος, βάση κωνική και στον ώμο φέρει την επιγραφή ΑΛΥΠΟΥ. (EL)
Partially colored micrographic vase without handles with conical body, intact. Its clay is white-yellow and its glaze is brown and black. Its lip includes slightly to the exterior and its base is conical. On its shoulder, one can read the inscription ΑΛΥΠΟΥ. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Κ. Δανάλη, « Ελληνιστική κεραμική από τον τάφο 3 του τύμβου της Τσοπάνη-Ράχης στην Πύλο », Ζ’ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005, ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ, 2011, 116, πιν. 50 α. (EL)
Κ. Danali, « Ελληνιστική κεραμική από τον τάφο 3 του τύμβου της Τσοπάνη-Ράχης στην Πύλο », Ζ’ Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, Αίγιο 4-9 Απριλίου 2005, ΥΠΠΟ-ΤΑΠΑ, 2011, 110 (‘Hellenistic pottery from grave 3 of the tomb at Tsopani-Rachi at Pylos’, 6th scientific meeting on Hellenistic pottery, Aigio 4-9 April 2006, TAPA, 2011, 110, in Greek).2011, 116, pl. 50 α. (EN)

Β’ μισό 2ου αι. π.Χ. (EL)
2nd half of 2nd c. B.C. (EN)

Τάφος 3, τύμβος Τσοπάνη-Ράχη, Πύλος (EL)
Grave 3, tumulus at Tsopani-Rachi, Pylos (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-04-06T10:12:15Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.