Πυξίδα με εσωτερικό αλάβαστρο

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠυξίδα με εσωτερικό αλάβαστρο (EL)
Pyxis with integrated alabaster (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Μικρή πήλινη πυξίδα με πώμα και με αλάβαστρο εσωτερικά. Η πυξίδα διακοσμείται από τον πρώιμο ‘πυκνό ρυθμό’ και στο σώμα της αναπαριστώνται γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα. (EL)
Small clay pyxis with lid and alabastron inside. The pyxis is decorated in the early ‘close rhythm’ and it is decorated with linear and floral patterns. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


ΑΔ 20 (1965) Χρονικά, 204-205, πιν. 210 β (EL)
ΑΔ 20 (1965) Χρονικά, 204-205, πιν. 210 β (EN)

1.400 π.Χ. (EL)
1400 B.C. (EN)

Πύλος, Θολωτός τάφος Βλαχόπουλου (EL)
Pylos, Tholos tomb of Vlachopoulo (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T10:38:12Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.