Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Χύτρα (EL)
Cookpot (EN)

Τριποδικό μαγειρικό σκεύος (EL)
Tripod cookpot (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πήλινο μαγειρικό σκεύος ευρύτατα διαδεδομένο. Σφαιρικό σώμα που απολήγει σε τρία πόδια. Φέρει χοντρή κυλινδρικού διαμετρήματος λαβή στη μία πλευρά. Το χείλος περιστρέφεται ελαφριά προς τα έξω. (EL)
Clay cookpot of a very common type. It has a round body ending at a tripod. On one side it bears a thick, round handle. The rim is slightly outward. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Blegen, C.W., and Rawson, M., 1966A, The Palace of Nestor in Western Messenia, 1, Pt 1, Princeton University Press. (EL)
Blegen, C.W., and Rawson, M., 1966A, The Palace of Nestor in Western Mess (EN)

1300-1200 π.Χ. (EL)
1300-1200 B.C. (EN)

ύψος 14 εκ. διάμετρος 10 εκ. (EL)
height 14 cm., diameter 10 cm. (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T11:16:06Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.