Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦτυάρι (EL)
shovel (EN)

Πήλινο φτυάρι για κάρβουνα (EL)
Clay shovel for charcoal (EN)


Πήλινο φτυάρι, ένα από ομάδα 23 ομοίων αντικειμένων, βρέθηκε στο δωμάτιο 67 του Ανακτόρου, στο δάπεδο του οποίου βρέθηκε θραυσμένη κεραμική. Το φτυάρι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά κάρβουνων. (EL)
Clay shovel, one of the 23 identical items that have been discovered in the room 67 of the Palace. Shattered pottery covered the floor of this room. The shovel was used for transporting charcoal. (EN)Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
The Ephorate of Antiquities of Messinia (EN)

C. Blegen, The Palace of Nestor at Pylos in western Messenia, Published for the University of Cincinnati by Princeton University Press, vol. I 1966-1973, fig. Ι, 260-261 fig. 395. (EL)
C. Blegen, The Palace of Nestor at Pylos in western Messenia, Published for the University of Cincinnati by Princeton University Press, 1966-1973, vol. III, fig. Ι, 260-261 fig. 395. (EN)

1.200 π.Χ. (EL)
1200 B.C. (EN)

μήκος 28 εκ., πλάτος 20 εκ. (EL)
length 28 cm., width 20 cm. (EN)2015-04-06T18:20:20Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.