Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚύπελλο Keftiu (EL)
Keftiu Cup (EN)

Κύπελλο με σπειροειδή διακόσμηση (EL)
Cup with spiral decoration (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κύπελλο τύπου Keftiu με γραμμική διακόσμηση σε ανοιχτόχρωμο βάθος. Η διακόσμηση συνίσταται σε ομόκεντρους κύκλους, ευθείες γραμμές και καμπύλες. (EL)
“Keftiu”- cup with a linear decoration on a light background. The decoration consists of concentrical circles, straight and curved lines. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

1500 π.Χ. (EL)
1500 B.C. (EN)

πλάτος 10 εκ., ύψος 8 εκ. (EL)
width 10 cm., height 8 cm. (EN)

Βορούλια Τραγάνας, Αποθήκη αγγείων (EL)
Voroulia Traganas, Vessels' storage building (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T19:26:01Z

Εικόνα

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.