Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕγχειρίδιο (EL)
Dagger (EN)

Εγχειρίδιο με νίελο (καρφιά) (EN)
Dagger with niello nails (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Χάλκινο εγχειρίδιο που έφερε διακόσμηση από νίελλο, δηλαδή κράμα χαλκού, αργύρου και σουλφιδίων του μολύβδου. Ο νεκρός του λάκκου 2, προφανώς άνδρας και πολεμιστής, ήταν πλούσια κτερισμένος με περιδέραιο από χάντρες ήλεκτρου και με δύο εγχειρίδια, μεταξύ άλλων αντικειμένων. (EL)
Copper large dagger bearing a niello decoration; niello was an alloy of copper, silver and lead sulphides. The deceased in pit 2 was apparently a man and a warrior, judging from the luxurious grave goods, including a necklace made of amber beads, an two daggers, among other things. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

1400 π.Χ. (EL)
1400 B.C. (EN)

Θολωτός τάφος 2, Ρούτση Μυρσινοχωρίου ( λάκκος 2) (EL)
Tholos tomb 2, Routsi Myrsinohori (pit 2) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T19:31:07Z

Εικόνα

χαλκός, νίελλο (EL)
bronze, niello (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.