Ταφικός κύκλος Νιχωρίων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤαφικός κύκλος Νιχωρίων (EL)
Burial circle of Nichoria (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πλάι στο θολωτό τάφο των Νιχωρίων βρίσκεται ο μικρός ταφικός κύκλος, που κατασκευάστηκε την περίοδο 1600-1400π.Χ και περιείχε ομαδικές, φτωχά κτερισμένες ταφές κυρίως γυναικών και παιδιών. (EL)
Next to the tholos tomb at Nichoria is situated the small burial circle, constructed in the period 1600-1400 B.C.; it contained collective burials, mainly of women and children, with rather poor grave goods. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


1600-1400 π.Χ (EL)
1600-1400 B.C. (EN)

Νιχώρια (Καρποφόρα), κατά χώραν (EL)
Nichoria (Karpophora), in situ (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-06T20:08:06Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Archaeological Ephorate of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.