Αποθήκη οίνου στο ανάκτορο του Νέστορα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποθήκη οίνου στο ανάκτορο του Νέστορα (EL)
The Wine Magazine at the Palace of Nestor (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στα βόρεια του κυρίως μεγάρου, παράλληλα με το ΒΔ άκρο του λόφου του Εγκλιανού, βρίσκεται ένα ορθογώνιο κτίριο με προθάλαμο. Στην πρώτη αίθουσα έχουν βρεθεί τουλάχιστον 35 μεγάλοι πίθοι, διατεταγμένοι σε τέσσερις σειρές παράλληλα προς τον νοτιοανατολικό τοίχο και σε μια σειρά κατά μήκος του βορειοδυτικού τοίχου, οι οποίοι στέκουν κατά χώραν, αν και τμήματά τους, κυρίως τα χείλη, έχουν σπάσει. Η λειτουργία του χώρου ως αποθήκη οίνου επιβεβαιώθηκε από την εύρεση 60 και πλέον σφραγίδων από τις οποίες 4 έφεραν το σύμβολο του κρασιού στη Γραμμική Β'. (EL)
To the north of the Main Building, parallel to the northwestern edge of the hill of Englianos lies a rectangular building with a vestibule. In the first room were discovered at least 35 large pithoi, arranged in four rows parallel to the southeastern wall and in one ow parallel to the northwestern wall. These pithoi are in situ, although parts of them, particularly the rims, are broken. The identification of this building as a wine magazine has been asserted by the discovery of at least 60 sealings, of which at least 4 bore the Linear B symbol for wine. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Blegen, C., Rawson, M., et al, The Palace of Nestor in Western Messenia, v. I, Princeton Universty Press for the University of Cincinnatti, 1966 (EL)
Blegen, C., Rawson, M., et al, The Palace of Nestor in Western Messenia, v. I, Princeton Universty Press for the University of Cincinnatti, 1966 (EN)

1300-1200 π.Χ. (EL)
1300-1200 Β.C. (EN)

Ανάκτορο Νέστορα κατά χώραν (EL)
Palace of Nestor in situ (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-07T08:46:35Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.