Αγ. Ηλίας, θολωτός τάφος 1

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγ. Ηλίας, θολωτός τάφος 1 (EL)
Ag. Elias, tholos tomb 1 (EN)

Σπ. Ιακωβίδης (EL)
Sp. Iakovides (EN)
Σπ. Μαρινάτος (EL)
Sp. Marinatos (EN)

Ο τάφος αυτός ανήκει στη νεκρόπολη του Αγίου Ηλία, διαμετρικά αντίθετη από αυτήν των Βολιμιδίων, στην απέναντι πλευρά της κωμόπολης της Χώρας. Ο τάφος έχει στενόμακρο δρόμο, με μικρό θάλαμο. Ο τάφος αυτός αποκάλυψε τέσσερα κρανία παιδιών και λιγοστά απλά ευρήματα, κυρίως κεραμική. (EL)
Tholos tomb I belongs to the cemetery of Agios Elias, opposite from that of Volimidia on the other side of the town of Chora. The tomb has a long dromos and a rather small tholos. The tomb contained four skulls of children and a few grave goods, mostly pottery. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Η Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 292, 2014, 61 εικ. 12. (EL)
Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφές Μεσσηνίας 1952-1966, Εικ.-σχέδια Σ. Ιακωβίδη, Η Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 292, 2014, 61 εικ. 12. (EN)

Φωτογραφίας, 1954. Μνημείου 1.200 – 1.100 π.Χ. (EL)
Photograph, 1954. Monument 1200-1100 B.C. (EN)

Μήκος δρόμου 7,5 μ., ύψος θύρας 1,65μ., πλάτος θύρας 0,90 μ., διάμετρος θαλάμου 3,60 (EL)
length of dorms 7.5 m., height of entrance 1.65 m., width of entrance 0.90 m., diameter of chamber 3.60 m. (EN)

Αγ. Ηλίας (EL)
Ag. Elias (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-07T08:48:29Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Archaeological Society at Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.