Θολωτός τάφος Κουκουνάρας 7

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘολωτός τάφος Κουκουνάρας 7 (EL)
Tholos tomb 7 at Koukounara (EN)

Θολωτός τάφος Ακόνας (EL)
Tholos tomb of Akona (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο θολωτός τάφος Ακόνας 2 (Κουκουνάρας 7) ανασκάφηκε το 1959 από τον Μαρινάτο. Στον τάφο βρέθηκαν καμμένα οστά ζώων και βελανίδια. Τα περισσότερα δείγματα κεραμικής χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙΑ-Β περίοδο. Βρέθηκαν επίσης αιχμές βελών, σφονδύλια, κάποια χάλκινα εγχειρίδια και ψήφοι υάλου. (EL)
The tholos tomb of excavated at Akona 2, Koukounara 7, was excavated in 1959 by Marinatos. In the tomb were found burned animal bones and acorns. Most pottery finds date to the LH IIIA-B period. There were also found some arrowheads, spindle whorls, some bronze daggers and glass beads. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ, 1958, 184-193. (EL)
Μαρινάτος, Σπ., Ανασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ, 1958, 184-193. (EN)

Μνημείου ΥΕ ΙΙΙ περίοδος, φωτογραφίας δεκαετία 1990 (EL)
Monument: LH III period, photograph: 1990s (EN)

Διάμετρος 5,40, βάθος στομίου 2,40, πλάτος στομίου 1,20 (EL)
Diameter 5.40, depth of stomion 2.40, width of stomion 1.20 (EN)

Παλαιό φωτογραφικό αρχείο ΛΗ ΕΠΚΑ (EL)
Old photographic archive of the LH EPKA (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-04-07T08:49:58Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.