Αναθηματικό πλακίδιο με ιππέα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναθηματικό πλακίδιο με ιππέα (EL)
Votive tablet depicting a horseman (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Αναθηματικό πλακίδιο από ωχρό καστανό πηλό, ο οποίος κατά τόπους είναι ερυθροκίτρινος. Ο μικρός ανάγλυφος πίνακας απεικονίζει έφιππη ανδρική μορφή, σε δεξιά κατατομή, πάνω σε άλογο σε ιπτάμενο καλπασμό. Ο ιππέας κατευθύνει το άλογο με το αριστερό του χέρι, ενώ ανασηκώνει το δεξί του χέρι λυγίζοντας το δεξιό του αγκώνα σε ορθή γωνία. Προφανώς κρατούσε ευθύγραμμο επίμηκες αντικείμενο (δόρυ;) προς την πλευρά της ουράς του αλόγου, με φορά από πάνω προς τα κάτω. Το πλακίδιο σώζεται σε πολύ καλή διατήρηση, σχεδόν ακέραιο, με λίγες επιφανειακές φθορές (απολεπίσεις και αποκρούσεις), ενώ διατηρεί ίχνη μελανής βαφής και στις δύο όψεις. Το συγκεκριμένο θέμα «του έφιππου σε άλογο εν καλπασμώ» διασώθηκε σ’ ένα σύνολο δεκαπέντε μικρογραφικών πλακιδίων καθώς επίσης και σε δύο πλακάκια μεγαλύτερων διαστάσεων τα οποία σώζονται όμως αποσπασματικά. Ο ιππέας αποτελεί το συνηθέστερο θέμα της εικονογραφικής θεματολογίας των πλακιδίων της Βοϊδοκοιλιάς και συνηγορεί στην αναβίωση λατρείας σημαντικού τοπικού ήρωα και στην ύπαρξη μικρού βωμού ή ηρώου. Εξάλλου, τόσο ο Μαρινάτος όσο και ο Κορρές ταυτίζουν τον θολωτό τάφο της γειτονικής Βοϊδοκοιλιάς με το μνημείο του Θρασυμήδους, γιού του θρυλικού βασιλιά Νέστορα. Προς επίρρωση της θεωρίας περί τέλεσης ηρωολατρείας, στα ανατολικά του τάφου σε ειδικά διαμορφωμένα θρανία η αρχαιολογική σκαπάνη του καθηγητή Κορρέ έφερε στο φως μεγάλο αριθμό ειδωλίων και αναθηματικών πλακιδίων. (EL)
Votive tablet made of pale brown clay, with reddish-yellow shades. It depicts in relief a male figure on horseback, galopping, in a right profile. The rider holds the reins with his left hand, whereas his right hand is lifted, bending the right arm in a staight angle. He probably held a long object, possibly a spear, towards the horse's back, pointing to the ground. The tablet is in very good condition, almost intact, with a few superficial marks and flakings, whereas it shows traces of paint on both sides. The topic of “galopping horseman” is preserved on a group of fifteen similar tablets as well as on two tablets of larger dimensions, which is preserved in fragments. The horseman is the most common topic on the clay tablets of Voidokoilia and attests to a revival of a cult of an important local hero, as well as to the existence of a small altar or heroon. Both Marinatos and Korres, who have excavated the monument, identify the tholos tomb at Voidokoilia with the tomb of Thrasymedes. A further argument for the existence of a cult of hero offer the banks carved on the east side of the tomb, where excavations by G. Korres have revealed a large number of figurines and votive tablets. (EN)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

323 - 146 π.Χ. (EL)
323 - 146 B.C. (EN)

Ύψος 8,9 εκ., πλάτος 7,3 εκ., πάχος 7-13 χιλ. (EL)
Height 8.9 cm, width 7.3 cm, depth 7-13 mm. (EN)

Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού (EL)
P.O.T.A Romanou (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-04-07T08:58:31Z

Εικόνα

πηλός, επίχρισμα (EL)
clay, slip (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.