Η οθωμανική κρήνη της Πίσω Ρούγας στο Κάστρο της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας)

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ οθωμανική κρήνη της Πίσω Ρούγας στο Κάστρο της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) (EL)
The Ottoman fountain of Piso Rouga in the Fortress of Arkadia (Kyparissia) (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Η κρήνη της Πίσω Ρούγας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κάστρου της Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας). Περιλαμβάνει τετράπλευρη θολωτή δεξαμενή πλάτους 3 μέτρων και ύψους 2,35 μέτρων.Είναι κατασκευασμένη από πωρόλιθο με ασβεστοκονίαμα και άμμο ποταμού ως συνδετικό υλικό. Στην πρόσοψή της σχηματίζεται εσοχή που απολήγει σε οξυκόρυφο τόξο. Μπροστά της υπάρχει λίθινη γούρνα. Με βάση τα τυπολογικά της στοιχεία έχει χρονολογηθεί στον 16ο αιώνα, αποτελεί δηλαδή μια από τις παλαιότερες κρήνες της Άνω Πόλης. (EL)
The fountain of Piso Rouga is situated at the southeastern part of the Castle of Arkadia (Kyparissia). It comprises a water tank 3 meters wide and 2.35 meters tall and is made of poros stone with limestone and river sand as binding material. Its facade bears a niche which ends in a pointed arch. In front of it there is a stone basin. According to its typology it has been dated in the 16th century, and thus it constituted one of the oldest fountains of Ano Poli (the Upper City). (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


http://archaiatrifylia.blogspot.gr/p/blog-page_27.html (EL)
http://archaiatrifylia.blogspot.gr/p/blog-page_27.html (EN)

16ος αιώνας (EL)
16th century (EN)

Οδός Πίσω Ρούγας, κάστρο Κυπαρισσίας (EL)
Piso Rouga street, fortress of Kyparissia (EN)

Οθωμανική Περίοδος (EL)
Ottoman Period (EN)

2015-06-29T08:02:54Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.