"Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΥΡΊΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο"Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΥΡΊΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ" (EL)


Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)
"Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΥΡΙΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ", χρωμολιθογραφία. (EL)
Inventory number 4952-104952-10 (EN)Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (EIM) (EL)
Historical and Ethnological Society of Greece (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)


2009-11-09T00:00:00.000+02:00

Αθήνα (EL)

Εικόνα

0,69 x 0,49 m (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.