Αναμνηστικό μετάλλιο-μινιατούρα για την βασίλισσα Ορτάνς (Ορτησία)

Αναμνηστικό μετάλλιο-μινιατούρα για την βασίλισσα Ορτάνς (Ορτησία)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΑναμνηστικό μετάλλιο-μινιατούρα για την βασίλισσα Ορτάνς (Ορτησία) (EL)

Denon D. (EL)
Andrieu (EL)

Αναμνηστικό μετάλλιο-μινιατούρα για την βασίλισσα Ορτάνς (Ορτησία), κόρη του Μ. Ναπολέοντα και της Ιωσηφίνας. Έργο των Brenet F., Denon D. και Andrieu B., κράμα χαλκού, επίκρουστο (1813). (EL)
Inventory number 13244-.13244-. (EL)
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)

Μετάλλιο (EL)

Γαλλία

2009-11-09T00:00:00.000+02:00


1813
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (EL)
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

http://hdl.handle.net/11525/DOI-38649*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.