Ορθογωνικόν εκ πλίνθων θεμέλιον εν τη ΝΑ γωνία του βορείου δωματίου του Νάρθηκος της χριστιαν. Βασιλικής του Δουμετίου εν Νικοπόλει.

This item is provided by the institution :
The Archaeological Society at Athens   

Repository :
Repository of the Archaeological Society at Athens   

see the original item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΟρθογωνικόν εκ πλίνθων θεμέλιον εν τη ΝΑ γωνία του βορείου δωματίου του Νάρθηκος της χριστιαν. Βασιλικής του Δουμετίου εν Νικοπόλει. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Ορθογωνικόν εκ πλίνθων θεμέλιον εν τη ΝΑ γωνία του βορείου δωματίου του Νάρθηκος της χριστιαν. Βασιλικής του Δουμετίου εν Νικοπόλει. (EL)

Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Ηπειρος,Νομός Πρέβεζας,Νικόπολη


1916Α. Φιλαδελφεύς, Ανασκαφαί Νικοπόλεως, ΠΑΕ 1916, 51, εικ.2. (EL)

Image

Greek

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-1054*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)