Οικ. Πλατή. Οφιοειδής πήλινος αγωγός της αρχαίας οδού Ρ 31 και πήλινος αγωγός της οδού Ρ 17.

This item is provided by the institution :
The Archaeological Society at Athens   

Repository :
Repository of the Archaeological Society at Athens   

see the original item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Attribution-NonCommercial-NoDerivativesΟικ. Πλατή. Οφιοειδής πήλινος αγωγός της αρχαίας οδού Ρ 31 και πήλινος αγωγός της οδού Ρ 17. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Οικ. Πλατή. Οφιοειδής πήλινος αγωγός της αρχαίας οδού Ρ 31 και πήλινος αγωγός της οδού Ρ 17. (EL)

Γρηγόριος Κωνσταντινόπουλος (EL)
Ιωάννης Δ. Κοντής (EL)

Φωτογραφία (EL)

Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο,Νομός Δωδεκανήσου,Ρόδος,Πόλη της Ρόδου


1960Ι. Κοντής, Γ. Κωνσταντινόπουλος, Ανασκαφικαί έρευναι εις την πόλιν της Ρόδου, ΠΑΕ 1960, πίν. 215α. (EL)

Image

Greek

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

http://hdl.handle.net/20.500.11749/DOI-11083*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)